Back

ⓘ इन्डियन आइडल पोप आइडल प्रारूपक भारतीय संस्करण छी जे २००४ सँ सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजन पर प्रसारित होएत अछि । ई कार्यक्रम पहिल सत्र सँ प्रसारित होनाए शुरु भेल ..
इन्डियन आइडल
                                     

ⓘ इन्डियन आइडल

इन्डियन आइडल पोप आइडल प्रारूपक भारतीय संस्करण छी जे २००४ सँ सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजन पर प्रसारित होएत अछि । ई कार्यक्रम पहिल सत्र सँ प्रसारित होनाए शुरु भेल आ ओकर बाद दोसर, तेसर, चारिम, पाचम आ छठहम सत्र धरि प्रसारित भेछल । सातम आ आठहम सत्रक लेल इन्डियन आइडल जुनियर सन् २०१६ मे ९मा सत्रक लेल मूल इन्डियन आइडल शो शुरु होए सँ पहिने कार्यक्रम कऽ बदलि देलक । दशम सत्र २०१८ जुलाई ७ सँ हप्ताक अन्तमे सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजन पर प्रसारित होएत छल ।