Back

ⓘ अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय या यू.टी.सी. संसारके मानक समय क्षेत्र अछि । इन्टरनेटमे समय बहुतरास अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयके रूपमे देखाबैत अछि । सब ल्याटिन लि ..
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय
                                     

ⓘ अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय

अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय या यू.टी.सी. संसारके मानक समय क्षेत्र अछि । इन्टरनेटमे समय बहुतरास अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयके रूपमे देखाबैत अछि । सब ल्याटिन लिपिमे लिखल भाषामे अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयके छोटकरी मे भेलके अन्तर्राष्ट्रिय दूर-समाचार सङ्घके इक्क्षा छेला

नेपाली समय समन्वित विश्व समयबमोजिम + ५ घण्टा ४५ मिनट होईत अछि ।