Back

ⓘ भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली संख्या या अक्षरक प्रयोग करि पृथ्वीक हरेक स्थानक निर्दिष्ट करए बाला निर्देशाङ्क प्रणाली छी । एहि में दुई वा तीन संख्याके प्रतिनिधित्व ..
भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली
                                     

ⓘ भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली

भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली संख्या या अक्षरक प्रयोग करि पृथ्वीक हरेक स्थानक निर्दिष्ट करए बाला निर्देशाङ्क प्रणाली छी । एहि में दुई वा तीन संख्याके प्रतिनिधित्व होएत अछि । जहि में एक ठार अवस्थिति, उचाई आर तेसर स्थिति प्रतिनिधित्व करएत अछि ।