Back

ⓘ इलाम जिलाक नगरपालिकासभ ..
                                               

इलाम नगरपालिका

इलाम नगरपालिका English: Ilam Municipality नेपालक मेची अञ्चलक इलाम जिलामे अवस्थित एक नगरपालिका छी । नेपालक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतक मेची अञ्चलमे रहल इलाम जिलाक निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ कऽ पहाडी भेगमे स्थापित इलाम नगरपालिका बि.सं. १८७५ मे सदरमुकाम तथा गौडा होइत बि.सं. २०१५ मे नगरपालिका, बि.सं. २०१९ नगर पञ्चायत आ बि.सं. २०४७ मे पुनः नगरपालिका कऽ रुपमे कायम भेल अछि । इलाम नगरपालिकाक वार्ड बिभाजन १ सँ ९ धरि अछि । इलाम नगरपालिका एकटा पर्यटकीय नगरक रूपमे विकसित कएल गेल अछि आ भविष्यमे प्रदेश नं. १क सङ्घीय राज्यक राजधानीक रूपमा प्रस्तावित नगर छी । ई क्षेत्रमे पर्यटकीय पूर्वाधारक लेल विमानस् ...

                                     

ⓘ इलाम जिलाक नगरपालिकासभ

  • व क स क ष त रक न र यण अञ चल, च तवन ज ल म अवस थ त नगरप ल क छ च तवन ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • व क स क ष त रक न र यण अञ चल, च तवन ज ल म अवस थ त नगरप ल क छ च तवन ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • र म छ प ज ल म अवस थ त एकट नगरप ल क छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • व क स क ष त रक न र यण अञ चल, च तवन ज ल म अवस थ त नगरप ल क छ च तवन ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर
  • ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण र म छ प ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स मन त र लय, नवम बर

Users also searched:

...
...
...