Back

ⓘ नेपालक विकास क्षेत्रसभ ..
                                               

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालके पाँच विकास क्षेत्र मध्य एकटा विकास क्षेत्र छि। इ नेपालके बिचमे स्थित छि। यकर पूर्वमे मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, पश्चिममे मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्आर उत्तरमे चीनके तिब्बत आर दक्षिणमे भारतके उत्तर प्रदेश स्थित छि । पश्चिमाञ्चलके मुख्यालय पोखरामे स्थित छि। पश्चिमाञ्चलमे ३ अञ्चल आर १६ जिला छि ।

                                               

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालके पाँच विकास क्षेत्र मस एकटा विकास क्षेत्र छि। इ नेपालके सबसे नमहर पूर्वमे स्थित क्षेत्र छि । अकर पूर्वमे भारतके सिक्किम तथा पश्चिम बंगालके दार्जीलिङ तथा पश्चिममे नेपालके मध्यमाञ्चल तथा उत्तरमे चीनके तिब्बत तथा दक्षिणमे भारतके बिहार स्थित छि । पूर्वाञ्चलके मुख्यालय धनकुटामे स्थित छि । पूर्वाञ्चलमे ३ अञ्चल तथा १६ जिला छि । ई क्षेत्र नेपालक तेसर सभस बड्का विकास क्षेत्र छि लेकिन जनसंख्याक हिसाबलस नेपालक दोसर सबस बेसी जनसंख्या होएइबाला विकास क्षेत्र छि । ई क्षेत्रक क्षेत्रफल २८,४५६ किमी २ १०,९८७ वर्ग माइल अछि आर जनसंख्या ५८११५५५५ गोटे अछि । ई क्षेत्रक जनसंख्या घन ...

                                               

मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालके पाँच विकास क्षेत्र मध्य एकटा विकास क्षेत्र छि जे नेपालके मध्य-पश्चिममे स्थित छि। यकर पूर्वमे मध्यमाञ्चल आर पश्चिममे सुदुर-पश्चिमाञ्चल आर उत्तरमे चीनके तिब्बत आर दक्षिणमे भारतके उत्तर प्रदेश स्थित छि। मध्य-पश्चिमाञ्चलके मुख्यालय बिरेन्द्रनगरमे स्थित छि । मध्य-पश्चिमाञ्चलमे ३ अञ्चल १५ जिला छि ।

                                               

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालके पाँच विकास क्षेत्र मध्य एकटा विकास क्षेत्र छि । इ नेपालके बिचमे स्थित छि । एकर पूर्वमे पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, पश्चिममे पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्आर उत्तरमे चीनके तिब्बत आर दक्षिणमे भारतके बिहार स्थित छि । मध्यमाञ्चलके मुख्यालय काठमाण्डुमे स्थित छि। मध्यमाञ्चलमे ३ अञ्चल आर १९ जिला छि ।

                                               

सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालक पाँच विकास क्षेत्रमे सँ एकटा विकास क्षेत्र छी । एहि नेपालक पश्चिमक सुदुरमे स्थित अछि । पूर्वमे मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्आर पश्चिममे भारतक उत्तराखण्ड आर उत्तरमे चीनक तिब्बत आर दक्षिणमे भारतक उत्तर प्रदेश स्थित अछि । सुदुर-पश्चिमाञ्चलक सदरमुकाम दीपायल छी । सुदुर-पश्चिमाञ्चलमे २ अञ्चल आर ९ जिला अछि।

                                     

ⓘ नेपालक विकास क्षेत्रसभ

  •  Dovane न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  •  Dewaantar न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  •  Wasingtharpu न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  •  Basikhora न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  •  Chyangre न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  • ख ट ङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ख र प क जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म
  • व क स सम त क जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प लक र ष ट र य जनगणन ग व स तह न प ल सरक र, र ष ट र य
  •  Dhodlekhani न प लक क श अञ चलक भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ
  • भ जप र ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र द उर ल क जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म

Users also searched:

...
...
...