Back

ⓘ टोक्यो टावर जापानक मिनातो, टोक्यो जिलाक सिबा-कोएनमे अवस्थित सञ्चार आ अवलोकन टावर थिक । एहि टावर जापानक दोसर सभसँ उँच आ ३३२.९ मिटर क अछि । ई टावरक संरचना आइफिल ट ..
टोक्यो टावर
                                     

ⓘ टोक्यो टावर

टोक्यो टावर जापानक मिनातो, टोक्यो जिलाक सिबा-कोएनमे अवस्थित सञ्चार आ अवलोकन टावर थिक । एहि टावर जापानक दोसर सभसँ उँच आ ३३२.९ मिटर क अछि । ई टावरक संरचना आइफिल टावरक आधारमें लेल गेल अछि आ वायुयानक सुरक्षाक लेल टावरक रङ उज्जर आ अन्तर्राष्ट्रिय संतोला रङक कएल गेल अछि ।

सन् १९५८ मे निर्मित ई टावरक मुख्आय पर्यटन आ अन्टेनाक भाडासँ आएल रकम छी ।