Back

ⓘ प्रीति सिंह चन्डीगढ मे स्थित एक लेखिका, उपन्यासकार छी । प्रीति पहिलका १५ वर्ष सँ एक पेशागत लेखकक रूपमे काम करि रहल अछि । २०१२मे महाबिर पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित ..
                                               

मिस पूजा

२००९ मे मिस पूजा ब्रिटेन एसियाली संगीत पुरस्कारमे सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम जीतने छल। २०१० मे मिस पूजा ओकर एलबम रोमान्टिक जटके लेल सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय एल्बम जीतने छल। २०११ मे ओ श्री तनवीर सिंह धामी जी इन्टरनेशनल अधिनियम आ सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय एल्बम पन्जाबनके लेल के लेल नामाङकित कएल गेछल आ सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम जीतैसँ समाप्त भ गेल।

प्रीति सिंह
                                     

ⓘ प्रीति सिंह

प्रीति सिंह चन्डीगढ मे स्थित एक लेखिका, उपन्यासकार छी । प्रीति पहिलका १५ वर्ष सँ एक पेशागत लेखकक रूपमे काम करि रहल अछि । २०१२मे महाबिर पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित एकर पहिल उपन्यास "फ्लर्टिंग विथ फेट" बेस्ट सेलिंग उपन्यास रहल आर ओ अपन दोसर किताब "क्रासरोडस" क साथे एक अवार्ड विजेता लेखिका बनल अछि । १७ दिसम्बर, २०१५ साहित्यकार प्रीति सिंहक अनुपमा फाउन्डेशन द्वारा स्वयंसिद्धा सम्मान सँ पुरस्कृत कएल गेल अछि ।

                                     
  • कव त स ग रह व न त उत पल 8 म थ ल च त रकथ - प र त ठ क र 9 ग न झ आ आन म थ ल च त र - कथ - प र त ठ क र 10 म थ ल - अ ग र ज शब दक श खण ड - 1 न ग न द र
  • भ म क सङ घर ष म एक ब ल कल क रक र पम छल, ज ह म अक षय क म र आ प र त ज न ट अभ न त अछ जह ओ ज न ट क चर त रक छ ट स स करणक भ म क न भ न छल
  • जटक ल ल सर वश र ष ठ अन तर र ष ट र य एल बम ज तन छल म ओ श र तनव र स ह ध म ज इन टरन शनल अध न यम आ सर वश र ष ठ अन तर र ष ट र य एल बम पन ज बनक
  • ड श व न ग प त 2015 ब ब ब परव ग तम व श ष उपस थ त 2016 र स तम प र त मख ज 2016 त तक त तक त त य ड श व न ग प त र ल - ग ड ग तम व श ष उपस थ त
  • त व र स म ज क, War द ल स मण रत नम श हर ख ख न, मन ष क ईर ल प र त ज ट ड र म प र त क पहल फ ल म द ल ह र ज हरम श मल ह त र ग व द रव न ट डन

Users also searched:

...
...
...