Back

ⓘ कम्प्युटर एकटा प्रोग्रामेबल यन्त्र छी । कम्प्युटर शब्द ल्याटिन शब्द Computare सँ आएल अछि । जकर अर्थ गणना करनाए होइत अछि । यन्त्रक बनावट लगातार आ स्वचालित भ गणित ..
                                               

सूचना प्रविधि

सूचना प्रविधि मतलब ध्वनि, तस्बीर, अक्षर या अंकके रूपमे सूचनासभक विद्युतीय यन्त्रसभ, कम्प्युटर या दुरसञ्चार प्रविधिक प्रयोग कैरक भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, संग्रह र प्रवाहक कहलजायछी। यी लाेगके जीवनमे बडका भूमिकाक निर्वाह है छयि।

कम्प्युटर
                                     

ⓘ कम्प्युटर

कम्प्युटर एकटा प्रोग्रामेबल यन्त्र छी । कम्प्युटर शब्द ल्याटिन शब्द "Computare" सँ आएल अछि । जकर अर्थ गणना करनाए होइत अछि । यन्त्रक बनावट लगातार आ स्वचालित भ गणितिय अथवा तार्किक क्रमाङ्कसभक कार्य पुरा करनाए होइत अछि । निश्चित निर्देशनअनुसार कार्य सम्पादन करि नतिजा प्रस्तुत करैवाला मानव निर्मित यन्त्रके कम्प्युटर कहल जाइत अछि । जे एकटा विधुतीय साधन छी । आईसँ करिब ६०/७० बर्ष पहिने हिसाब करैवाला यन्त्रके कम्प्युटर कहल जाइत छल ।

                                     
  • र जन त क न टक ह उस अफ क र ड स म ज इ ब र न स आ फक स ट भ श खल म कम प य टर व श ल षक श र र य थ नबर ग क भ म क म अभ न त छल ओ अपन ड ब य ट चलच त र
  • स ग म म बई आएल छल ओ अपन प र रभ क श क षण ओतएस प र प त क न छल ओ कम प य टर व ज ञ नम ड प ल म क न अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य
  • पत रक र त म ड प ल म - पत रक र त मह व द य लय पत र च र म ध यम द ल ल स कम प य टर म ड ट प ओ ब स क ज ञ न रचन ह न द ओ म थ ल म कव त गजल, ब ल कव त
  • जन म ज न ट मब एलक न मस सम त ज नल ज एत अछ व एक अङ ग र ज कम प य टर व ज ञ न क आर वर ल ड व इड व बक जनकक र पम च न हल ज एत अछ व म र च
  • अङ ग र ज आ ब ल ग र यन भ ष सभ ब ज त अछ ह नकर म त एक कल क र आ प त कम प य टर व ज ञ न क छ Nina Dobrev Weight, Height, Bra Size, Shoe Size, Body
  • Unicode प रत य क अक षरक ल ल एक व श ष सङ ख य प रद न कर त अछ च ह क न भ कम प य टर प ल टफर म, प र ग र म अथव क न भ भ ष ह ए य न क ड स ट य नडर डक एप पल
  • सन म ब ज स प र न सटन व श वव द य लय स अभ य न त र क स न तक आ कम प य टर व ज ञ नम स न तकक उप ध प र प त क लक सन स सन धर ओ व ल
  • पह ल अन तर रष ट र य कम प य टर न टवर क बन कऽ नव प र द य ग क क र उपय ग क न इ श र क लक सन - ब ल ग ट स क र आइब एम कम पन क कम प य टर पर एकट म इक र सफ ट
  • सदस यक र पम क र यरत अछ ल स चन व यवस थ पन प क ङ व श वव द य लय म आ कम प य टर व ज ञ न न य य र क र ज य व श वव द य लय ब फ य ल म अध ययन क न अछ सन
  • Industrial Average component NASDAQ - 100 component S&P 500 component उद य ग कम प य टर सफ टव र Online services Video games स थ पन Albuquerque, New Mexico, United

Users also searched:

कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर शिक्षा कक्षा ६,

...
...
...