Back

ⓘ देवेन्द्र झा १९४३- गाम- चानपुरा मधुबनी, कृति- विद्यापतिक श्रृंगारिक पदक काव्यशास्त्रीय अध्ययन, लालदास, सुधाकर झा शास्त्री, अनुभव, बदलि जाइछ घरे टा। ..
                                     

ⓘ देवेन्द्र झा

देवेन्द्र झा १९४३-

गाम- चानपुरा मधुबनी, कृति- विद्यापतिक श्रृंगारिक पदक काव्यशास्त्रीय अध्ययन, लालदास, सुधाकर झा "शास्त्री", अनुभव, बदलि जाइछ घरे टा।