Back

नेपाल - जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, अन्नपूर्ण हिमालय, अरनिको राजमार्ग, अर्मन, अवलचिङ्ग, ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, अजिंगारा, अभिरावा, अर्मला, आर्वाविजय ..                                               

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अङ्ग्रेजी: नेपालक एक राजनीतिक पार्टी छी। ई पार्टी नेपालक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आ नेपाली काँग्रेसक बाद तेसर पैग पार्टीक रुपमे २२ अप्रिल २०२० कऽ समाजवादी पार्टी नेपाल आ राजपाक एकीकरणक बाद एहि पार्टीक गठन भेल अछि।

                                               

अन्नपूर्ण हिमालय

अन्नपूर्ण हिमालय समूह हिमालयमे अवस्थित नेपालक उत्तर-मध्यमे रहल हिमालय छी। एहि समूहमे रहल एक हिमालयकें उचाई ८,००० मिटर अछि तहिना एहन आओर तेरह टा हिमालयक उचाई ७,००० मिटर अछि आ सोलह सँ बेसी हिमालयकें उचाई ६,००० मिटर अछि। ई हिमालय समूह ५५ किलोमिटर पैग अछि। एकर पश्चिमी भागमे कालीगण्डकी खोंच आ पुरबमे मर्स्याङ्दी नदी तथा दक्षिण भागमे पोखरा उपत्यका सँ सीमाबद्ध अछि। ई हिमालय समूहकें पश्चिम दिशाक अन्तिममे अन्नपूर्ण अभयारण्य नामक उच्च बेसिन रहल अछि। अन्नपूर्ण प्रथम हिमालय विश्वक दशम् उच्च आ नेपालक नवम् उच्च हिमालय अछि जकर उचाई ८,०९१ मिटर अछि।

                                               

अरनिको राजमार्ग

रत्न राजमार्ग. बीपी राजमार्ग. पृथ्वी राजमार्ग. मध्यपहाडी राजमार्ग. कोसी राजमार्ग. कर्णाली राजमार्ग. त्रिभुवन राजपथ. सिदार्थ राजमार्ग. अरनिको राजमार्ग. हुलाकी राजमार्ग. मेची राजमार्ग.

                                               

अर्मन

अर्मन नेपालके पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र धवलागिरी अञ्चलके म्याग्दी जिलामें अवस्थित एक गाउँ विकास समिति छी। १९९१ में भ्याल नेपालके जनगणना के हिशाफसे एइ ठाम ७६७ व्यक्ति घर में कुल ३८६७ लोग सभ रहई छेल।

                                               

अवलचिङ्ग

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार अवलचिङ्गक जनसङ्ख्या २,३३८ अछि । जाहिमे ३८६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,१११ आ महिलाक सङ्ख्या १,२२७ रहल अछि ।

                                               

ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतक पाँच अध्ययन संस्थानसभ मध्ये इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान एक छी । एकर स्थापना नयाँ शिक्षा योजना सँगै वि.सं. २०२९ सालमे भेछल । स्थापना कालमे इ राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपक मध्यम तथा उच्च तहक इन्जिनियरिङ जनशक्ति अर्थात् ओभरसियर आर इन्जिनियरसभ उत्पादन करsवला, विभिन्न तहक जनशक्तिकs तालिम दs आर देशक इन्जिनियरिङ क्षेत्रक प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि करवाक उद्देश्य राखि अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा उपलब्ध मूलभूत उद्देश्यसभ रहल छल । इ उद्देश्यसभ प्राप्तिक लेल हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत चारि आंगिक क्याम्पससभ सञ्चालित अछि । इ क्याम्पससभ, केन्द्रीय क्याम्पस, पुल्च ...

                                     

नेपाल

 • न प ल i nəˈpɔːl Nepāl अङ ग र ज Federal Democratic Republic of Nepal आध क र क न म: सङ घ य ल कत न त र क गणतन त र न प ल एक दक ष ण एस य ल भ पर व ष ठ त
 • न प ल कम य न ष ट प र ट एम ल न प लक एक कम य न ष ट प र ट छ
 • जनम र च न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • श वस न न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • जनत सम जव द प र ट न प ल अङ ग र ज Janata Samajwadi Party न प लक एक र जन त क प र ट छ ई प र ट न प लक न प ल कम य न ष ट प र ट आ न प ल क ग र सक
 • न प ल पर व र दल न प लक एक र जन त क दल छ
 • हर य ल न प ल प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल ज ग त दल न प लक एक र जन त क दल छ
 • सम जव द प र ट न प ल न प लक एक सम जव द प र ट छ
 • न प ल जनत प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • जनम क त प र ट न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
                                     
 • अखण ड न प ल प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल जनभ वन प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल बह दल प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल समत प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • स - शक त न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल जनस घ प र ट न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल स म यव द दल न प लक एक र जन त क दल छ
 • श न त प र ट न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल कम य न ष ट प र ट म ओव द क न द र न प लक एक कम य न ष ट प र ट छ
 • व रगञ ज म स न प ल म ल भ क स ब ब म स न प ल प यल श क य म स न प ल स त श म चन द, लल तप र म स न प ल मल न ज श म स न प ल स ष ट
 • Household and population by districts, Central Bureau of Statistics CBS Nepal न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य
                                     
 • न प ल मजद र क स न प र ट न प लक एकट व मपन थ र जन त क दल छ म र ह त सम ह, सर वह र क र न त क र स गठन, न प ल आ क स न सम त क एक करणस ई दलक स थ पन
 • न प ल ब क ल म ट ड अङ ग र ज Nepal Bank Limited न प ल र ष ट र ब कस क वर गक इज जत पत र प र प त व ण ज य ब क छ ई ब कक स थ पन भ ल छल न प ल
 • न प ल कम य न ष ट प र ट म र क सव द न प लक एक कम य न ष ट प र ट छ
 • न प ल र ष ट र य जनकल य ण प र ट न प लक एक जनकल य ण प र ट छ
 • ल कत न त र क जनत प र ट न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • र ष ट र य जनत दल न प ल न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल श न त क ष त र पर षद न प लक एक र जन त क दल छ
 • न प ल स क म व स प र ट ल कत न त र क न प लक एक र जन त क दल छ
अजिंगारा
                                               

अजिंगारा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार अजिंगाराक जनसङ्ख्या ५,१८२ अछि । जाहिमे ६७७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६३१ आ महिलाक सङ्ख्या २,५५१ रहल अछि ।

अभिरावा
                                               

अभिरावा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार अभिरावाक जनसङ्ख्या ६,९०८ अछि । जाहिमे ७९२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,५६० आ महिलाक सङ्ख्या ३,३४८ रहल अछि ।

अर्मला
                                               

अर्मला

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार अर्मलाक जनसङ्ख्या ५,३८२ अछि । जाहिमे १,३३६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,३७६ आ महिलाक सङ्ख्या २,९५२ रहल अछि ।

आर्वाविजय
                                               

आर्वाविजय

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार आर्वाविजयक जनसङ्ख्या ३,९२३ अछि । जाहिमे घरमूली ९६३ अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७८२ आ महिलाक सङ्ख्या २,१४१ रहल अछि ।

इन्द्रपुर, बाँके
                                               

इन्द्रपुर, बाँके

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार इन्द्रपुर, बाँकेक जनसङ्ख्या ८,९६२ अछि । जाहिमे १६७७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,६५१ आ महिलाक सङ्ख्या ४,३११ रहल अछि ।

काँहु
                                               

काँहु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार काँहुक जनसङ्ख्या २,३७८ अछि । जाहिमे ५७४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,११९ आ महिलाक सङ्ख्या १,२५९ रहल अछि ।

कालाफांटा
                                               

कालाफांटा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कालाफांटाक जनसङ्ख्या ८,९६२ अछि । जाहिमे १६७७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,६५१ आ महिलाक सङ्ख्या ४,३११ रहल अछि ।

कालिञ्चोक भगवती
                                               

कालिञ्चोक भगवती

कालिञ्चोक भगवती नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रक जनकपुर अञ्चल दोलखा जिलामे अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल छी। सदरमुकाम चरिकोटसँ करिव १५ किलो मिटर उत्तर कालिन्चोक गाविसमे अवस्थित ई मन्दिर ३८४२ मिटर कऽ उचाईमे अछि ।

कालीका, कास्की
                                               

कालीका, कास्की

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कालीका, कास्कीक जनसङ्ख्या ३,८८० अछि । जाहिमे १,०२६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७४५ आ महिलाक सङ्ख्या २,१३५ रहल अछि ।

कास्कीकोट
                                               

कास्कीकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कास्कीकोटक जनसङ्ख्या ५,८९२ अछि । जाहिमे १,५०८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,५९१ आ महिलाक सङ्ख्या ३,३०१ रहल अछि ।

Users also searched:

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, समजवद, नपल, एमल, नकप, कगरस, परट, समजवदपरटसदसय, नपलकगरस, नकपएमल, जसप, जनत, सघयसमजवदरटनपल, बधन, सघय, सदसय, जनतसमजवदरटनपल, जनतसमजवदरटपलबधन, अन्नपूर्ण हिमालय, हमलय, अननपरण, अननपरणहमलय, अरनिको राजमार्ग, जमरग, अरनक, अरनकजमरग, अर्मन, सछपत, कगबन, नगरपलक,

...

समाजवादी पार्टी सदस्य.

जनता समाजवादी पार्टी Khabar Break. जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति सुनसरीमा एकिकरणको बिषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी बिच २०७७ बैसाख १० गते. नेकपा एमाले. गण्डकीको बजेट अधिवेशन प्रदेश ekagaj. Tag: जनता समाजवादी पार्टी छौं, अफवाहमा सत्यता छैन प्रहरी अस्पताल. काठमाडौं, १४ जेठ नेपाल प्रहरी अस्पतालले आफ्नो उपलब्ध सम्पूर्ण जनशक्ति, स्रोत र साधनको अधिकतम्. जसपा. जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन. नेपाली काङ्ग्रेस. मा. यशोदा गुरुङ सुवेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ​. मा. राज किशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल. मा. राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ जनता.

कास्की हिमपहिरोमा परी दुई नेपाली.

हिमालय एयरलाइन्सले सुरु गर्यो काठमाडौँ–​कोलम्बो सिधा उडान. Ward4.pdf ललितपुर महानगरपालिका. ४८,४९. मिति २०७७ ०५ ०३ को अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित. Read more about ​ठेक्का नं. २,३,४,५. मिति २०७७ ०४ १८ गतेको हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना. नेपालका ताल कुण्ड र पाेखरीहरू. अंग्रेजीमा यो क्षेत्रलार्इ ट्रान्स ​हिमालय भनिन्छ । मुस्ताङको पर्यटकीय व्यवस्थापनको जिम्मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र नेपाल प्रकृति संरक्षण. माघ १ देखि अन्नपूर्ण पदमार्गका. प्राथमिक. १६७७२३ हिमालय आवि अन्नपूर्ण २ भु तातोपानी. प्राथमिक तृतीय १२९६६५ हिमालय आवि अन्नपूर्ण २ भु तातोपानी. प्राथमिक तृतीय १६१२७६ किसानी मावि धवलागिरी ७ धारापानी. प्रदेश क्र स विद्यालयको नाम जि ल्ला. कुल २५०० किलोमिटरको हिमालय पर्वत श्रृंखलाको बीचतिर पर्ने अन्नपूर्ण. श्रृंखला पञ्चासे र यस वरपरको क्षेत्रको नजिकै उभिएको छ । त्यसैले. होला पञ्चासे क्षेत्रकै उत्तरी. वडा नं ४ Lalitpur Metropolitan City. प्रभावकारी अनुगमन कसैले गरेको छैन । पोखराको भूबनोट करिब १५ हजार वर्षअघि अन्नपूर्ण हिमालय क्षेत्रबाट आएको बाढीले ल्याएको ग्राभेलबाट बनेको भूगर्भ विद्हरु बताउाछन ।.


अरनिको राजमार्ग दायाँवायाँ, चौ.सा.

पहिराले अरनिको राजमार्ग ठप्प. रेडियो नेपाल २०७६ असोज १ गते ९:४८. बनेपा । विरल वर्षाका कारण अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिकाको ५४ किलो र भुम्लु. क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग सुधार. अरनिको राजमार्ग खण्डको सरसफाई अभियानको २१ औ दिनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार देशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समृद्धिमा अगाडि बढेको उहाँको​. Page 1 E कोभिंड १९ को संक्रमण रोकथाम. क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग सुधार हुँदै भएको अरनिको राजमार्गको सो खण्ड चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सुधार सुरु हुन लागेको जानकारी दिनुभयो ।.

म्याग्दी समाचार.

बिजुली बलेपछि मराङ र Care Khabar. जिल्लाको रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, अर्थुङ्गे, पुलाचौर, सिङ्गा, बराङ्जा, बाबियाचौर, कुहुँ, अर्मन, दरबाङ, ताकम, घतान, पात्लेखेत, पिप्ले, भगवती, शिख, घार, भूरुङ–​तातोपानी, नारच्याङ,. फलेवास नगरपालिका. विद्युत् विस्तारमा तीव्रता – www. प्रहरीका अनुसार अर्मन–२ की ५४ वर्षीया यामसरा बुढालाई जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा पठाइएको छ । दुर्घटनामा नेदरल्यान्डस्की ४७. धौलागिरी गाउँपालिका. फुलेन लालीगुराँस, फलेनन् चुत्रो र. म्याग्दीको सिवाङ, अर्मन, बाबियाचौर, वरंजलगायतका ठाउँमा एकाबिहानै गएको भूकम्प जाँदा स्थानीय त्रसित बनेको अर्मनका उमेश सापकोटाले बताए। त्यसैगरी बाग्लुङ, गुल्मी. कागबेनी संछिप्त परिचय. जलवायु परिवर्तन फुलेन लालीगुराँस. जिल्लाको भकुण्डे, रायडाँडा, तमान, रिघा, बिजौरे, नागबेली खोला, खुङ्खानी, पर्वतको आर्थर डाँडाखर्क, म्याग्दीको अर्मन र मुस्ताङको जोमसोममा थ्रिजी सेवा विस्तार हुँदैछ ।.

सिम्ता गाउँपालिका.

आ.ब. २०७५ ७६ बजेट उपशिर्षक नं. भूमि. साविकका, रजेना,रानीवास,मटेला,अवलचिङ्ग,​पाम्का गा.वि.स हरु मिलेर चिङ्गाड गाउँपालिका बनेको छ । तुलानात्मक रुपमा गोलो आकृती भएको यो गाउँपालिकाको अक्षांश २८० ३१ ५० उत्तर. गुर्भाकोट नगरपालिका. Untitled सङ्घीय मामिला तथा सामान्य. बैकल्पिक योग्यता क्रम सूची. वै.यो. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना वावु आमाको नाम वाजेको नाम. क्र.नं. अवलचिङ्ग ३, सुर्खेत. परिमल आईती सिउराम. अस्थायी योग्यता क्रम सूची.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →