Back

संगीतकार - हिमेश रेशमिया, अमित त्रिवेदी, राहत फतेह अली खान, डेमी लोभाटो, ब्रुनो मार्स ..                                               

हिमेश रेशमिया

हिमेश रेशमिया हिन्दी फ़िल्म क एकटा संगीतकार छि। हिमेश रेशमिया बहुत निक संगीतकार क साथ-साथ अभिनेता सेहो छि ई रॉक सटार क नाम से भी जानल जायेत अछि । बॉलीवुड म इनका आगमन सलमान खान क जरिये भेछल ।

                                               

अमित त्रिवेदी

अमित त्रिवेदी बलिउड फिल्मसभ मे कार्यरत एक भारतीय वादक, रेकर्ड निर्माता, गायक, संगीतकार, गीतकार। थिएटर, विज्ञापनसभ, एवं गैर-फिल्मी एल्बमसभ मे संगीतकार के रूप मे कार्य करै के बाद हिन्दी फिल्मसभ मे संगीतकार के रूप मे उनकर शुरुआत २००८ मे फिल्म आमिर से भेल। वर्ष २००९ मे देव डी मे संगीत दै के लेल उनका अपार ख्याति के साथ ही उनका २०१० के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार क राष्ट्रीय पुरस्कार सेहो प्राप्त भेल।

                                               

राहत फतेह अली खान

राहत फतेह अली खान एक पाकिस्तानी संगीतकार छी। ओ विश्व प्रसिद्ध सूफी गायक नुसरत फतह अली खानक भतीजा छी। राहत मुख्य रूपसँ सूफी गीतकार छी। कव्वालीक अलावा ओ गजल समेत गावैत अछी । राहत भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडक एक जानल पहिचानल पार्श्व गायक छी।

                                               

डेमी लोभाटो

इन्टरनेट चलचित्र भण्डारणमे Demi Lovato. आधिकारिक पृष्ठजाल. List of people with bipolar disorder. List of best-charting music artists in the United States.

                                               

ब्रुनो मार्स

Official website. इन्टरनेट चलचित्र भण्डारणमे ब्रुनो मार्स. ब्रुनो मार्स ट्विटर पर. आकृति:Bruno Mars List of Puerto Ricans. List of Filipinos. History of the Jews in Puerto Rico.

                                     

संगीतकार

 • स ग तक ध नसभ बन वएव ल व सव रएव ल कल क रक स ग तक र कहएत अछ
 • र शम य जन म: ज ल इ, ह न द फ ल म क एकट स ग तक र छ ह म श र शम य बह त न क स ग तक र क स थ - स थ अभ न त स ह छ ई र क सट र क न म स भ ज नल
 • एडम स य ण लर एक अम र क अभ न त ह स यकल क र, स ग तक र ग तक र तथ चलच त र न र म त छ Monitor Entertainment Weekly 1276 स तम बर प 28
 • एडम ल भ न एक अम र क रक ग यक, स ग तक र उद यम तथ अभ न त छ Naoreen, Nuzhat म र च Monitor Entertainment Weekly 1251 आध क र क
 • च स टर ब न गटन 1976 - 2017 एक अम र क रक ग यक, स ग तक र तथ अभ न त छ ल आ त र ट package.lua म प क त 80 पर: module Module: Portal images b not
 • न र म त ग यक, स ग तक र ग तक र थ एटर, व ज ञ पनसभ, एव ग र - फ ल म एल बमसभ म स ग तक र क र प म क र य कर क ब द ह न द फ ल मसभ म स ग तक र क र प म उनकर
 • म थ न शर म जन म जनवर एक भ रत य स ग तक र और ग यक छ इन टरन ट चलच त र भण ड रणम म थ न म थ न फ सब क पर म थ न बल उड ह ग म म म थ न ट व टर पर
 • र हत फत ह अल ख न जन म फ सल ब द, प क स त न एक प क स त न स ग तक र छ ओ व श व प रस द ध स फ ग यक न सरत फतह अल ख नक भत ज छ र हत म ख य र पस
 • ड म ल भ ट एक अम र क ग य क ग तक र, स ग तक र तथ अभ न त र छ Matt Collar, Demi Lovato Music Biography, Credits and Discography Allmusic. Rovi
 • स न ध च ह न पत र क व बस इटम स न ध च ह नक प र फ इल स न ध च ह न एक स ग तक र स न ध च ह नक ग तसभ स न ध च ह न स सम बन ध त म ड य व क म ड य कमन सम
 • ब र न म र स एक अम र क ग य क ग तक र, स ग तक र तथ अभ न त छ De Castro, Cynthia जनवर Bruno Mars: The Fil - Am Artist with Universal Appeal
                                     
 • अल ज फ र उर द علی ظفر जन म: मई एक प क स त न स ग तक र ग तक र, ग यक, अभ न त च त रक र आर म ड ल छ Ali Zafar - Pakistani Fashion Model
 • क ल प रस द ब सक ट न प लक एक चर च त ग यक तथ स ग तक र अछ ओ ग यन तथ स ग त क ष त रम एक स थ प त न म छ क ल प रस द ब सक ट क स ग त तथ पह ल स वर रहल
 • इस ब ल म ब रक र प ल जन म - फ रवर ज शक र न म स प रस द ध अछ एक क ल ब यन ग य क - ग तक र, स ग तक र र क र ड न र म त न त य गन आर ल क पक रक छ
 • रव न द र श कर च धर अप र ल बन रस - ड स म बर एक स त र व दक आ स ग तक र छल ह नक व श वक बह त महत वप र ण स ग त उत सवसभम भ ग ल न अछ उनकर य वन
 • एड र यन प रध न जन म अगस ट न प ल ग यक, रचन क र एवम स ग तक र छथ उनकर जन म भ रतक क ल म प ङम भ ल छल ओ न प लक चर च त ब य न ड एड क ग यक छल
 • कमल खत र English: Kamal Khatri एक न प ल स ग तक र छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ Biography of kamal khatri
 • न ह य ब रज च र य न प ल स ग त क क ष त रक प रख य त स ग तक र तथ ग यक अछ ओ न प ल न प ल भ ष तथ ह न द म स ह दर जन स ग त स र जन कर च कल अछ
 • पर व र क रह व ल ह द फ ल म उद य ग म एक स ग तक र छ सरद र मल क क प त दब मल क क ब ट आर स ग तक र अन मल क क भत ज छ अम ल स ल क उमर म स ग त
 • स ज द अल आर व ज द अल द न स ग तक र आर स ग त न र द शक अछ ई स ज द - व ज द क न म स प रश द ध अछ ई कत क फ ल मसभ क ग त ग वन अछ ल ख च कल अछ आर न र द श त
 • क दर एक प रस द ध कव आ बल उड स ग तक र छ उनकर जन म ज धप र, र जस थ न म भ ल ओ फ ल म मर डर क ल ल सर वश र ष ठ स ग तक र क अम आईफ अव र ड स ज तन छल
 • बप प ल ह ड ह न द फ ल म क एक प रस द ध स ग तक र छ स न क गहन स लदल बप प ल ह र क स ग त म अगर ड स क क चमक - दमक नज र आव त अछ ट उनकर क छ ग न
                                     
 • अछ ज न बल उड फ ल मसभक एकट प रख य त भ रत य स ग त न र द शक, स ग तक र ग यक, व दक आर र क र ड न र म त छथ ज वर तम नम म म बईम रह छथ न ह
 • एल ग ल ड ङ एक ब ल यत ग य क तथ स ग तक र अभ न त र तथ ग तक र अछ उनकर जन म स.न क द सम बर म ब ल यतक ह यरफर डस र सहरम भ ल छल आध क र क प ष ठज ल
 • अर ज न क म र अङ ग र ज Arjun Kumar एक न प ल चलच त र न र म त तथ स ग तक र छ र ज त म ल ई ह दय प य सन क य ल बर अर ज न क म र reelnepal.com
 • अभय स ब ब न प ल ग य क ग तक र तथ स ग तक र छथ ओ अभय आ स ट म इनजन न मक ब य ण डस पर च त अछ ओ ट इम स एफ एम आ ह ट स एफ एम म क र यक रम प रस त त क
 • र म य ड कर स टन ट: म हम मद अल ज र क र ङ पटन न त य न र द शक: प एल र ज स ग तक र र ह ल द व बर मन ग तक र: आनन द बख श प र श वग यक: र ह ल द व बर मन, मन न
 • र कर ड न र म त प रब धक आ स ग तक र छ ओ बल उड फ ल म बर फ म अपन ग यन क र य क ल ल ज नल ज इत अछ ओ फ ल म स ग तक र प र तम क ल ल फ ल म म आश य
 • ज म ख यत इक क स ह क न म स ज नल ज इत अछ एक भ रत य ग यक र पर स ग तक र तथ स ग त रचन क र छ ओ तम च फ ल म म इन द क लब न मक ग त ग वन
 • अपन श र षक य य हन स हस ब स प रस द ध अछ एक पञ ज ब रय प ग यक, स ग तक र ग यक आर चलच त र अभ न त छ व बह त प र श रम क ल व ल कल क र म स एक

Users also searched:

डेमी लोभाटो, लभट, डमलभट, संगीतकार,

...

टुबोर्ग ओपनमा क्लिन merolagani.

कन्सर्टलाई चाहिँ अभिनेता टम ह्यांक्सले सञ्चालन गरेका हुन् जसमा ब्रुस स्प्रिङटन, गायक जोन लेजेन्ड, जस्टिन टिम्बरलेक डेमी लोभाटो आदिको प्रस्तुति रहेको थियो ।. गुगलमा सर्वाधिक खोजियो वल्र्डकप. सन् २०१८को जुलाई अन्तिममा डेमी लोभाटो ड्रग्स ओभरडोजका कारण अस्पताल भर्ना भएपछि समाचारमा छाएकी थिइन् । त्यसयता उनका बारेमा सबैले आआफ्नै हिसाबले लेख्दै बोल्दै आएका.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →