Back

ⓘ सभटा. भ - विचित्रवीर्य, एम्पायर टावर, मलेशिया, अल हमारा टावर, सिटी हल एण्ड सिटी ड्यूमा, योकोहामा ल्याण्डमार्क टावर, बागमती नदी, कृपाचार्य, खलंगा, तमोर नदी ..
                                               

विचित्रवीर्य

विचित्रवीर्य सत्यवती आ शान्तनुक चित्राङ्गद आ विचित्रवीर्य नामक दुई पुत्र भेल । शान्तनुक स्वर्गवास चित्राङ्गद आ विचित्रवीर्यके बाल्यकालमे भ गेछल याह कारण ई दुनुके पालन पोषण भीष्मद्वारा कएल गेछल । भीष्म चित्राङ्गदके पैग भेला बाद हस्तिनापुरक राजगद्दी पर बैसाएल गेल मुदा किछ समयबाद ओ गन्धर्वसभसँ युद्ध करैत समय चित्राङ्गद मारल गेल । एकर बाद भीष्म हुनकर अनुज विचित्रवीर्यके राज्य सौंपि देलक । आब भीष्मके विचित्रवीर्यक विवाहक चिन्ता भेल। अम्बिका आ अम्बालिकाक विवाह विचित्रवीर्यक संग ओ कराए देलक । विचित्रवीर्य अपन दुनु रानिसभक साथ भोग विलासमे रत भ गेल मुदा दुनु रानीसभसँ हुनका कोनो सन्तान नै भेल आ ओ क् ...

                                               

एम्पायर टावर, मलेशिया

एम्पायर टावर, मलेशिया एक गगनचुम्बी इमारत छी। भिज्टा टावर पूर्व साम्राज्य टावर एकीकृत भेल इन्टरमार्क रूपमे पहिचानल जाइ वाला विकास भाग छी। क्वालालम्पुर सिटी सेन्टरमे जालान तुन रजाकमे स्थित अछि। इंटीग्रा टावरके ३९अम मञ्जिल कार्यालयक इमारत, २०१२ के मध्यधरिमे पूरा भ सकेक उम्मीद अछि।

                                               

अल हमारा टावर

अल हमारा टावर एकटा पूरा भ गेल गगनचुम्बी इमारत छी जे कुवेत शहर, कुवेत मे अछि। अल हमारा टावर कुवेतमे सभसँ ऊंच इमारत आ दुनियाक सभसँ ऊंच इमारतसभक सूची छी।

                                               

सिटी हल एण्ड सिटी ड्यूमा

सिटी हल एण्ड सिटी ड्यूमा मास्को सरकार आ विधानसभा कऽ लेल नया घर भ चुकल छल । ई चार ३०८.४ मीटर, ७० मञ्जिला टावरसभक शामिल होएत । वर्तमान मे, शहरक सरकार शहरभरमे छोट इमारतक सैकडो कऽ उपयोग करि रहल अछि।

                                               

योकोहामा ल्याण्डमार्क टावर

योकोहामा ल्याण्डमार्क टावर एकटा दोसर सभसँ ऊंच इमारत आ चौथा सभसँ ऊंच संरचना जापानमे खाड भेल २९६.३ मी उंच इमारत छी। ई, मिनाटो मिराई २१ शहरक योकोहामा कला के संग्रहालयक बगलमे योकोहामा जिलामे स्थित अछि। एकर निर्माण १९९३ मे समाप्त भ गेल छल। ६९अम तल्ला पर एक वेधशाला, स्काई गार्डन अछि, जाहीमे शहरक ३६० डिग्रीक देख सकैत छी, आ स्पष्ट दिनमे माउन्ट फूजी नजर आएत।

                                               

बागमती नदी

बागमती नदी नेपालक एक मुख्य नदी छी । ई नदी बागद्वारसँ उद्गम भ काठमाडौंक किनारमे प्रवाहित होइत अछि । टेकु दोभानमे ई नदी विष्णुमती नदीसँ मिलैत अछि । चोभारक गल्छीसँ उपत्यका पार कएलाबाद बागमती नदी तराई दिस बहैत अछि । ई नदी धार्मिक दृष्टिकोणसँ सेहो महत्वपूर्ण नदी छी ।

                                               

कृपाचार्य

कृपाचार्य कौरवसभ आ पाण्डवसभक गुरू छल। सात चिरञ्जीवीसभमे ओ सेहो एक अछि। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान्‌क पुत्र छी। शरद्वानक तपस्या भंग करै के लेल इन्द्र जानपदी नामक एक देवकन्या भेजने छल, जेकर गर्भस दुईटा यमज भाई-बहिन भेल। पिता-माता दुनु हिनका सभके जंगलमे छोडि देलक जतय महाराज शान्तनु हिनका सभके देखलक्। हिनका सभ पर कृपा करि के दुनु के पालन-पोषण केलक जाहिसँ हिनकर नाम कृप तथा कृपी पडि गेल। हिनकर बहिन कृपीक विवाह द्रोणाचार्यसँ भेल आ हुनकर पुत्र अवस्थामे भेल। अपन पिता के ही सदृश कृपाचार्य सेहो परम धनुर्धर भेल। कुरुक्षेत्रक युद्धमे ओ कौरवसभक साथ छल आ हुनकर नष्ट होए जाए पर पाण्डवसभक नजदिक आवि गेल। ...

                                               

खलंगा

प्युठान प्युठान जिलामे अवस्थित एक नगरपालिका छी । पहिले खलंगा क नामसँ पहिचानल जाईवाला ई नगरपालिकामे प्युठान जिलाक जिल्ला सदरमुकाम रहल अछी । ई नगरपालिकाक खलंगा लगायत आसपासक मरन्ठाना, दखाक्वाडी, बिजुबार, विजय नगर, धर्मावती आर खैरा गाविससभक जोडी २०७१ साल बैशाख महिना सँ लागु भ गठन कएल गेल ।

                                               

संरक्षण स्थिति

कोनो प्रजातिक संरक्षण स्थिति ओहि सम्भावनाक द्योतक छी कि ओ प्रजाति वर्तमानमे वा निकट भविष्यमे विलोपनसँ बचल रहै । कोनो प्रजातिक संरक्षण स्थितिक आकलनक लेल बहुतेक कारकसभक ध्यानमे राखल जाएत अछि: नै मात्र की ओ प्रजातिक शेष सदस्यसभक सङ्ख्या, अपितु ओकर जनसङ्ख्यामे एक खास अवधिक दौरान समग्र वृद्धि वा कमी, प्रजनन सफलताक दर, ज्ञात जोखिम आदि।

                                               

तमोर नदी

तमोर नदी नेपालक प्रमुख नदी छी । कञ्चनजङ्घा हिमाल नजदिकसँ उत्पत्ति भेल तमोर नदी देशक प्रथमस्तरक नदीक रूपमे स्थापित अछि । धनकुटा जिलाक क्रमश उत्तर-पूर्वसँ दक्षिण-पश्चिम भ बहयवला ई नदीक अन्तिम मिलन कोशीमे जा मिलैत अछि । तमोर नदी त्रिबेणी घाटमा पहुँचि अरुण आ सुनकोशी नदीमे मिलैत अछि आ सप्तकोशी बनैत अछि ।

                                               

हृदयघात

विश्व व्यापी रूपमे भ रहल औद्योगीकरण आर मानव जीवनमे भ रहल जीवनशैलीक परिवर्तनसंगे मुटुरोग मानव मृत्युक पहिल कारण बनैल जा रहल अछी। पुरुष-महिला दुनु गोटेक असर पारै वाला ई रोग एखनो बढत क्रममे अछी।

                                     

ⓘ भ

 • क स ग रह लयक बगलम य क ह म ज ल म स थ त अछ एकर न र म ण म सम प त भ ग ल छल अम तल ल पर एक व धश ल स क ई ग र डन अछ ज ह म शहरक ड ग र क
 • भ तर चल ग ल अन क क स चल क क रण भ मस नक छ ड क श ष ल ग थक नस ब ह ल भ ग ल आ एक वट व क षक न च स त ग ल म त क न त प य सस व य क ल छल एह ल ल भ मस न
 • ब गमत नद न प लक एक म ख य नद छ ई नद ब गद व रस उद गम भ क ठम ड क क न रम प रव ह त ह इत अछ ट क द भ नम ई नद व ष ण मत नद स म ल त अछ च भ रक
 • ख म ब ङव कहल ज इत छल आ त ब बत भ ष क शर शब द ज ड शरख म ब भ ल आ ओ शब द अपभ रश भ स ल ख म ब बनल व श व स कएल ज इत अछ स ल ख म ब ज ल क सदरम क म क ष त रम बह व ल
 • र च न छल आ धन र व द य स ह नक अत यध क लग व छल ओ धन र व द य म एत क न प ण भ ग ल क द वर ज इन द र ह नक स भयभ त रह लगल इन द र ह नक स धन स ड ग व क
 • इन द र ग न ध क जन म नवम बर म भ ल आर अपन स रक ष कर म स ग ल प रह र भ अकट बर म ह नकर म त य भ ल ह नकर प त पण ड त जव हरल ल न हर स वतन त र
 • ब ज ब र, व जय नगर, धर म वत आर ख र ग व ससभक ज ड स ल ब श ख मह न स ल ग भ गठन कएल ग ल प य ठ न ज ल क धर म वत ग व स ह ल प य ठ न नगरप ल क क खप रर ङख ल म
 • एक - एक कर न स र चढ ब क ब द दसम स र स ह क ट ल ल छल क श वज प रसन न भ प रकट भ ग ल ओ ह नकर दस स र ज य - क - त य कर द लक आ र वण स वरद न म ग ल ल
 • एलफ स टन स क ल म अध य पक भ ग ल कर व क व व ह वर ष क आय म ह भ ग ल छल आ ब ए. प स कर धर उनकर प त र क अवस थ अढ ई वर ष भ च कल छल अत: खर च चल व
 • व ल प तप र य EN आ अस रक ष त VU एकरस ग सन स अखनधर व ल प त भ ग ल आ जङ गलम व ल प त भ ग ल ज वसभ स च बद ध अछ कम ज ख म भ ल ज वसभ स ह श र ण म व भ ज त
 • ई व यञ जन बह त क ल कप र य अछ वर तम न समयम दक ष ण एस य म त र स म त न भ व श वक व भ न न भ गम ई ल कप र य अछ स य क त अध र ज य आ दक ष ण प र व एस य ल

Users also searched:

...
...
...