Back

नेपालक क्रिकेट खेलाडीसभ - अविनाश कर्ण, नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम, सोमपाल कामी, पारस खड्का, नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम, विनोद दाश, सन्दीप लामिछाने ..                                               

अविनाश कर्ण

अविनाश कर्ण नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी । ओ दाहिना हातक ब्याट्सम्यान तथा दाहिना हातक मध्यम-तीव्र गतिक बलर छी । अविनाश अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमे पदार्पण सन् २०१३ अगस्तमे अफगानिस्तानक विरुद्ध केनए छल । अविनाश नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमक घातक बलिङ आक्रमणक जिम्मेवारी वहन करैत अछि ।

                                               

नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम नेपालक प्रतिनिधित्व करि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामे भाग लेनिहार क्रिकेट खेलाडीसभक समूह छी । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम सन् १९९६ सँ आइसिसी एसोसिएट सदस्य राष्ट्रक समूहमा रहैत आएल अछि । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम सन् १९९६ सँ प्रत्येक एसिसी ट्रफी टुर्नामेन्ट,एसिसी टि-ट्वान्टी कप,२००१ आईसीसी ट्रफीमे भाग लैत आएल अछि तथा दुइटा आइसीसी इन्टर कन्टिनेन्टल कपमे भाग लेनए अछि ।

                                               

सोमपाल कामी

सोमपाल कामी नेपाली क्रिकेट खेलाडी" अछि । ओं दाहिना हाट ब्याट्सम्यान तथा दायाँ हाते मध्यम-तिब्र गतिका बलर सहो अछि । सोमपाल कामी सन् २०१३ सं नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमक नियमित सदस्य सहो अछि ।

                                               

पारस खड्का

पारस खड्का नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी । ओं दाहिना हाते ब्याट्सम्यान तथा दाहिना हाते मध्यम बलर छी । पारस सन् २००४ सं नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमक नियमित सदस्य छी ।

                                     

नेपालक क्रिकेट खेलाडीसभ

 • भ ग ल न ह र न प ल ट मक ख ल ड सभ : ICC official site, member state: Nepal Home page, Cricket Association of Nepal न प ल र ष ट र य क र क ट ट म
 • व न द द श न प लक क र क ट ख ल ड अछ ह नकर जन म अप र ल म कल य म भएल अछ ह न कर न म न प लक क र क ट ट मम बलरक भ म क ल ल ल प रस द ध अछ
 • मह श क ष त र न प लक क र क ट ख ल ड अछ . मह श क ष त र न प लक व क ट क पर अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त
 • फरबर न प ल क र क ट ख ल ड छ ओ द ह न ह तक ब य ट सम य न तथ द ह न ह तक मध यम - त व र गत क बलर छ अव न श अन तर र ष ट र य क र क ट जगतम पद र पण सन
 • न प लक क र क ट ख ल ड छ सन द प सन - आइस स वर ल ड क र क ट ल ग च य म प यनस पक सन अप र ल क र न म ब य व र द धक ख लस स च ए क र क ट स र आत
 • स गर प न जन म व स फ ल ग ण गत तदन स र म र च न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस क र क ट ख ल व ल अलर उन डर ख ल ड अछ
 • करन क स न प लक क र क टर अछ करन क स पन चकन य त ज ट म स न प ल प र म यर ल ग ख ल न अछ करन क स न प लक र ष ट र य क र क ट ट म क ख ल ड स ह अछ
 • र ह त क म र प ड ल एक न प लक क र क ट ख ल ड अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • र ष ट र य क र क ट ट म न प लक प रत न ध त व कर अन तर र ष ट र य क र क ट प रत य ग त म भ ग ल न ह र क र क ट ख ल ड सभक सम ह छ न प ल र ष ट र य क र क ट ट म सन
                                     
 • अक ट बर न प ल क र क ट ख ल ड छ ओ द ह न ह त ब य ट सम य न तथ द ह न ह त मध यम बलर छ प रस सन स न प ल र ष ट र य क र क ट ट मक न यम त सदस य
 • म गस र तदन स र न भ म बर न प ल क र क ट ख ल ड छ ज त न द र सन स न प ल र ष ट र य क र क ट ट ल क न यम त सदस य अछ क र कइन फ
 • अप र ल न प ल क र क ट ख ल ड अछ ओ द य ह त ब य ट सम य न तथ ल ग स प न बलर छ सन द ख न प ल र ष ट र य क र क ट ट ल क न यम त सदस य छ
 • न प ल क र क ट ख ल ड छ महब ब आलम ब य ह तक ब य ट सम य न आर ब य ह तक मध यम त ज गत कऽ बलर अछ महब ब आलम सन स न प ल र ष ट र य क र क ट ट मम
 • तदन स र जनवर न प ल क र क ट ख ल ड छ ओ द ह न ह त ब य ट सम य न छ अन ल सन स न प ल र ष ट र य क र क ट ट ल क न यम त सदस य छ क र कइन फ
 • बसन त र ग म अङ ग र ज Basant Regmi जन म अप र ल न प लक र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल व ल ख ल ड अछ अलर उन डर बसन त ब य ह त ब य ट सम य न
 • प थ ब स क ट न प ल क र क ट ख ल ड छ
 • लल त श ह भण ड र एक न प लक क र क ट ख ल ड अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • द प न द र च धर जन म: जनवर न प ल क र क ट ख ल ड छ ओ द ह न ह तक ब य ट सम य न आर द ह न ह तक मध यम गत क बलर स ह छ च धर क जन म सप तर ज ल क
 • स जम र ग म जन म: म सर ओ न प ल क र क ट ख ल ड अछ ओ द ह न ह त ब य ट सम य न तथ द ह न ह त मध यम बलर अछ ओ उपप रध न एव ग हमन त र ब मद व
                                     
 • ज ञ न न द र मल ल न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल व ल ख ल ड अछ ओ न प ल ट मक स ह उपकप त न छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य
 • स व स खक र ल न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल ब ल ख ल ड अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • आर फ श ख न प ल अन डर - र ष ट र य क र क ट ट म क उप कप त न अछ आर फ न प ल र ष ट र य क र क ट ट म क ख ल ड स ह अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए
 • नर श ब ढ ऐर न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल त ख ल ड अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ Note: Cricinfo incorrectly
 • स द ध न त ल हन जनम म र च न प लक र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल ब ल ख ल ड अछ ल हन द ह न ह त बल ल ब ज आर ल ग ब र क अछ स द ध न त ल हन न शनल
 • र ज ल न प ल क र क टर अछ र ज र ज ल व श ल व र यर स ट म स न प ल प र म यर ल ग ख ल अछ र ज र ज ल न प ल अन डर - र ष ट र य क र क ट ट म क कप त न अछ
 • व न द भण ड र न प ल क र क ट ख ल ड छ उनकर जन मघर कञ चनप र छ ओ न प ल कऽ र ष ट र य ग मम सम व श भऽ अन तर र ष ट र य प रत य ग त म उत क ष ट प रदर शन
 • क र क टर अछ र ज श प ल म कलर स एक स - फ य क टर स ट मस न प ल प र म यर ल ग क र क ट ख लन अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत
 • न प ल मह ल क र क टर अछ र ब न क ष त र न प ल मह ल र ष ट र य क र क ट ट म क कप त न अछ र ब न द य ह तस ब य ट ङ करत अछ आर द य ह त
 • सञ जम र ग म English: Sanjam Regmi न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल व ल ख ल ड छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ
                                     
 • शरद भ सव कर न प ल र ष ट र य क र क ट ट मस ख ल ब ल ख ल ड अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ Note: Cricinfo
नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम
                                               

नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम

नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अन्डर-१९ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमे नेपालक प्रतिनिधित्व करैत अछि । ई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क मातहतमे रहल अछि जे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद क सदस्य छी ।

विनोद दाश
                                               

विनोद दाश

विनोद दाश नेपालक क्रिकेट खेलाडी अछि । हिनकर जन्म २५ अप्रिल १९८३ मे कलैयामे भएल अछि । हिन्कर नाम नेपालक क्रिकेट टिममे बलरके भूमिका लेल्ल प्रसिद्ध अछि ।

सन्दीप लामिछाने
                                               

सन्दीप लामिछाने

सन्दीप लामिछाने नेपालक क्रिकेट खेलाडी छी। सन्दीप सन् २०१५-१७ आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपक सन् २०१६ अप्रिल १६ केर नामिबिया विरुद्धक खेलसँ सूची ए क्रिकेट सुरुआत केनए छल। एहिसँ पहिने ओ नेपालक अन्डर १९ क्रिकेट टिममे चुनल गेल छल। सन् २०१६ सितम्बरमे हिनका अस्ट्रेलियाक पुर्व कप्तान माइकल क्लार्क सिड्नी स्थित वेस्टर्न सबअर्व डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लबमे खेलवाक लेल निमन्त्रण भेजने छल।

जितेन्द्र मुखिया
                                               

जितेन्द्र मुखिया

जितेन्द्र मुखिया नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी । जितेन्द्र सन् २००४ स नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकें नियमित सदस्य अछि ।

अनिल मण्डल
                                               

अनिल मण्डल

अनिल मण्डल नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी । ओं दाहिना हाते ब्याट्सम्यान छी । अनिल सन् २००८ सं नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीक नियमित सदस्य छी ।

                                               

बसन्त रेग्मी

बसन्त रेग्मी नेपालक राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसे खेलैवाला खेलाडी अछि । अलराउन्डर बसन्त बायाँ हाते ब्याट्सम्यान आर बायाँ हाते अर्थोडक्स स्पिन बलर अछि । उनले सन् २००६ मार्चमा नेपालका तर्फबाट नामिबिया विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा पदार्पण गरेका थिए । बसन्त रेग्मीले विश्व क्रिकेट लिग खेलमा १०० विकेट लिने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । उनले यो किर्तिमान बनाउन ४८ खेल खेलेका थिए ।

                                               

महबुब आलम

महबुब आलम नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी । महबुब आलम बायाँ हातक ब्याट्सम्यान आर बायाँ हातक मध्यम तेज गति कऽ बलर अछि । महबुब आलम सन् २००० सँ नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिममे खेलैत अछि । महबुब आलम अन्तराष्ट्रिय खेलके सुरुवात जापान विरुद्ध सन् २००० नवम्बरमे केनए छल ।

                                               

राजु रिजाल

राजु रिजाल नेपाली क्रिकेटर अछि । राजु रिजाल विशाल वारियर्स टिम से नेपाल प्रिमियर लिग खेलै अछि ।राजु रिजाल नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम का कप्तान अछि ।

                                               

रुबिना क्षेत्री

रुबिना क्षेत्री नेपाली महिला क्रिकेटर अछि । रुबिना क्षेत्री नेपाल महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिम कि कप्तान अछि | । रुबिना दायाँ हातसे ब्याटिङ करति अछि आर दायाँ हाते बलिङ् करति अछि ।

विनोद भण्डारी
                                               

विनोद भण्डारी

विनोद भण्डारी नेपाली क्रिकेट खेलाडी छी। उनकर जन्मघर कञ्चनपुर छी । ओ नेपाल कऽ राष्ट्रिय गेममे समावेश भऽ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामे उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत आयब रहल अछि । ओ दाहिना हाते ब्याट्सम्यान अछि, ओ विकेट किपरक रुपमे सेहो रहल अछि । ओ सन् २००९ मे कुबेत विरुद्धक खेलसँग राष्ट्रिय टिममे डेब्यु केने छल । राष्ट्रिय खेलमे ओ त्रिभुवन आर्मी क्लबकऽ कप्तान अछि माने एभरेष्ट प्रिमियर लिग तथा नेपाल प्रिमियर लिगमे सगरमाथा लजेण्ड आ धनगढी प्रिमियर लिगमे कन्चनपुर वारिर्यस कप्तान अछि ।

शक्ति गौचन
                                               

शक्ति गौचन

शक्तिप्रसाद गौचन नेपाली क्रिकेट खेलाडी अछी । ओ दाया हात ब्याट्सम्यान तथा लेग स्पिन बलर छी । सन २००२ देखी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नियमित सदस्य छी। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमे ह्याट्रिक कैर शक्ति एक मात्र पुरुष नेपाली क्रिकेट खेलाडी अछी ।

संजम रेग्मी
                                               

संजम रेग्मी

संजम रेग्मी ओ नेपाली क्रिकेट खेलाडी अछि । ओ दाहिने हाते ब्याट्सम्यान तथा दाहिने हात मध्यम बलर अछि । ओ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमक भतिजी सग उनकार सम्बन्ध भेल अछि ।

                                               

सिद्धान्त लोहनी

सिद्धान्त लोहनी, नेपालक राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसे खेलैबाला खेलाडी अछि । लोहनी दाहिने हात बल्लेबाज आर लेग ब्रेक अछि । सिद्धान्त लोहनी नेशनल लीग क क्षेत्र नंबर १ बिराटनगर, नेपाल प्रीमियर लीग आर मेरिल्याण्ड कॉलेज, स्पा कप मे खेल्न अछि आर कलर्स एक्स फ्याक्टर्स क प्रतिनिधित्व सेहो कर्ने अछि ।

Users also searched:

नेपालक क्रिकेट खेलाडीसभ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →