Back

ⓘ सभटा. स - ट्विटर, ईसाई धर्म ..
                                               

ट्विटर

ट्विटर आर चिर्विर एक मुक्त सामाजिक सञ्जाल आर सूक्ष्म-ब्लगिङ सेवा छी जे अपन उपयोगकर्तासभक अपन अद्यावधिक जानकारीसभ, जकरा ट्वीट्स वा चिर्विर वाक्य कहैत् अछी, एक दोसर क भेजवाक लेल तथा पढइकेको सुविधा दैत अछि । ट्विट्स १४० अक्षर तकके पाठ्य-आधारित पोस्ट होएत अछि तथा लेखकक रूपरेखा पृष्ठमे प्रदर्शित होएत अछि, तथा दोसर उपयोगकर्ता अनुयायी क लेल भी पठा सकएछी ।

                                               

ईसाई धर्म

इसाई इसा येसू मसिह के पाछा लगनाहर सभके इसाई कहैत अछि । यी सभ मसिहि के नाम स सेहो परिचित यैछ । यी सब चर्च वा गिर्जाघर मे संगति आ घरमे घरक संगति करैत अछि । यिनका सभक पोथी पवित्र बाईबिल यैछ । इसाई सभ एक दोसरके विश्वासी वा मसिहि कैह के पहचानैत यैछ । इ सभ अभिवादन आ विदाई घरी जयमसिह शब्दक प्रयोग करैत अछि ।

                                     

ⓘ स

 • स कन दम त नवद र ग म स प च म द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • च वल क जन म अगस त, म भ ल छल ह न कर जन मक न म रचन आर व प य र स ग ड य कह कर प क र जय त अछ भ म क क जन म द ल ल म भ ल छल आर व अपन
 • दक ष ण: भ रतक व ह र र ज यक प र व चम प रण ज ल सब स अग ल स थ न: सम द र सतहब ट म टर सब स ह च स थ न : सम द र सतहब ट म टर क ष त रफल: वर ग
 • छ ल अल क स ल क उम र स क लक त र ड य क लएल ग न श र कएर द न छ ल स ल क उम र म म बई स थ न तर त भय ग ल आर ओ त स व ग यन क क ष त र म तरक क
 • चन द रघन ट नवद र ग म स त श र द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • श लप त र नवद र ग म स पह ल द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • मह ग र नवद र ग म स आठम द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • क शमन द नवद र ग म स च र म द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • क लर त र नवद र ग म स स तम द ब छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • अम त म श र क र क ट ख ल क ख ल ड अछ ज भ रत स क र क ट ख ल त अछ
 • ग तम गम भ र क र क ट ख ल क ख ल ड अछ ज भ रत स क र क ट ख ल त अछ

Users also searched:

...
...
...