Back

नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ - नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, नेपालक गाउँपालिकासभ, प्रदेश नं. १, घोड़ाघोड़ी ताल ..                                               

नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ

नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ मुख्यतः जङ्गली जमिन ओकटने अछि जे नेपालक विविध उचाईमे अछि । ई क्षेत्रसभमे तराई आ हिमालयक भाग अछि । नेपालक क्षेत्रफल १,४७,१८१ किमी २ अछि । दक्षिण-पूर्वी तराईक न्युनतम उचाई ६७ मी सँ सगरमाथा उच्चतम उचाई ८,८४८ मी धरि विविधता अछि । वनस्पति वैज्ञानिकसभ नै फुलाएवला पौधासभक १,१२० प्रजाति आ फूल फुलाएवला पौधासभक ५,१६० प्रजाति दर्ज केनए अछि । नेपाल एसिया महादेशमे फूल आ पौधाक विविधताक मामलामे १०अम स्थानपर अछि । तहिना भूवैज्ञानिकसभ नेपालमे १८१ स्तनपायी प्रजाति, ८४४ प्रजातिक पक्षी, १०० साँपक प्रजाति, ४३ उभयचर प्रजातिसभ, १८५ मीठ पानिक माछक प्रजाति आ ६३५ तरहक तितलीक प्रजाति दर्ज क ...

                                               

अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र

अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र नेपालक सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रक दार्चुला जिलामे अवस्थित संरक्षण क्षेत्र छी । विसं २०६७ साल असार २८ गते दार्चुला जिलाक उत्तरी भेगक २१ गाविस समेट ई क्षेत्रक घोषणा कएल गएल छल । अपि क्षेत्रमे हिम चितवा, रेड पान्डा, मृग, रतुवा, घोरल, नाउर, झरल, कारी भालु, दुम्सी, थार लगायत वन्यजन्तु सेहो पावल जाएत अछि । ई क्षेत्रमे डाँफे, मुनाल, चिर, चिल लगायत अन्य दुई सयसँ बेसी प्रजातीक पक्षी पावल जाएत अछि । जैविक विविधातासँ भरिपुर्ण ई संरक्षण क्षेत्र भितर ७,१३२ मिटर उचाई भएल अपि हिमाल तथा ६,७५५ मिटर उच नाम्पा हिमाल सेहो पडैत अछि ।

                                               

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र बर्दिया जिलामे रहल अछि । किछ समय पहिने प्रशस्त पावल जाएवाला कृष्णसार लोप होमएवाला अवस्थामे पहुँचलाबाद पहिने किछ समय बि.स.२०६५ कृष्णसारक संरक्षण करैक उदेश्यसँ बर्दिया आ बाँकेक भूभागसभ समेट ई संरक्षण क्षेत्र स्थापना कएलक अछि ।

                                               

नेपालक गाउँपालिकासभ

नेपालक संविधानक धारा ५६ द्वारा सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तह करि ३ तहक राज्यक मूल संरचना होमएक व्यवस्था करि ओहि धाराक उपधारा आ द्वारा स्थानीय तह तरफ गाउँपालिका, नगरपालिका आ जिला सभा रहवाक तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासक लेल विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम करि सकैक व्यवस्था केनए अछि । गाउँपालिका गाउँ विकास समितिकें विस्तार करि बनाएल गेल नव प्रशासनिक एकाई छी । वि.सं. २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा ७४४ स्थानीय तह लागू करवाक समय गाविस विघटन करि ४ सय ७९ गाउँपालिका बनाएल गेछल । गाउँपालिकामे न्यूनतम ५ टा सँ ९ टा धरि वडा होइत । मन्त्रालयद्वारा विसं २ ...

                                               

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क स्थापना बि.सं. २०५८ सालमे कएल गेल अछि । एहि निकुञ्ज नेपालक मध्य पहाडी क्षेत्र काठमाडौंक उत्तरी किनारमे परैत अछि । एकर क्षेत्रफल १५९ वर्ग कि.मि अछि । ई निकुञ्ज काठमाडौं, नुवाकोट आर सिन्धुपाल्चोकक भुभाग ओगटने अछि । नेपालक मध्यपहाडी क्षेत्रमे अवस्थित पारिस्थितिकीय प्रणालीक प्रतिनिधित्व करएवाला एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज छी । काठमाडौंक रत्नपार्कसँ निकुञ्ज मुख्यालय बुढानीलकण्ठ पानिमुहान धरिक दुरी १२ कि.मि. अछि ।

                                               

प्रदेश नं. १

प्रदेश नं. १ नेपालक संविधान २०७२ लागू भेलाक बाद वि.सं. २०७२ आसिन ३ गते राज्य विभाजन करि बनाएल गेल ७ प्रदेशसभमे सँ एक छी । देशकें सङ्घीय ढाँचामे पुनर्संरचना करवाक उदेश्यक सङ्ग स्थापना कएल गेल ई प्रदेश नेपालक सभसँ पूर्वी भागमे रहल प्रदेश छी ।

                                     

नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ

  • न प लक स रक ष त क ष त रसभ म ख यत जङ गल जम न ओकटन अछ ज न प लक व व ध उच ईम अछ ई क ष त रसभम तर ई आ ह म लयक भ ग अछ न प लक क ष त रफल क म
  • पश च म र जम र गक नजद क अवस थ त ई त ल पर यटक य तथ प र ण क द ष ट क ण स न प लक एक प रस द ध स थलक र पम क यम अछ य ग नरहर न थ ई त ल स प र ण क क लक स मरण
  • अप न म प स रक षण क ष त र न प लक स द रपश च म व क स क ष त रक द र च ल ज ल म अवस थ त स रक षण क ष त र छ व स स ल अस र गत द र च ल ज ल क उत तर
  • ब सहज र त ल न प लक च तवन ज ल म अवस थ त त ल तथ र मस र क ष त र छ ई त ल च तवनक सदरम क म भरतप रस क ल म टर दक ष णम च तवन र ष ट र य न क ञ ज भ तर अवस थ त
  • ब द धन थ Tibetan: བ ར ང ཁ ཤ ར Wylie: bya - rung - kha - shor क ठम ड शहरक प र व भ गम अवस थ त एक प रस द ध ब द ध स त प तथ त र थस थल अछ सन स ब द धन थ
  • स रक षण क ष त र आइय स एन श र ण VI प र क त क स र तक द ग उपय ग सह तक स रक ष त क ष त र क ष णस र रहल स थ न न प ल नजद कक सहर धनगढ न प लगञ ज न र द श ङ क
  • य न स क व श व सम पद क ष त र ऐत ह स क स रक ष त क ष त र प टन दरव र क ष त र व श व सम पद स च म उल ल ख कएल अन स रक न म म पदण ड iii iv vi य न स क
                                     
  • ज ल सभ रहव क तथ स म ज क स स क त क स रक षण व आर थ क व क सक ल ल व श ष, स रक ष त व स व यत तक ष त र क यम कर सक क व यवस थ क नए अछ ग उ प ल क ग उ व क स
  • र पम श वप र जल ध र स रक षण व र डद व र स रक षण स र सन म श वप र स रक ष त जल ध र क ष त र क यम भ ल प वल ज एत अछ अह न सन म श वप र जल ध र
  • प रद श न प रस त व त न म: क श प रद श न प लक स व ध न ल ग भ ल क ब द व स आस न गत र ज य व भ जन कर बन एल ग ल प रद शसभम स एक छ
घोड़ाघोड़ी ताल
                                               

घोड़ाघोड़ी ताल

घोड़ाघोड़ी ताल सुदूरपश्चिम प्रदेशक कैलाली जिलामे अवस्थित एक रमणीय ताल छी । ई स्थल कैलाली जिलाक वनबहेड़ा आ सुखड़ कऽ मध्य अवस्थित जङ्गलमे अछि । पूर्व पश्चिम राजमार्गक नजदिके अवस्थित ई ताल पर्यटकीय तथा पौराणिक दृष्टिकोण सँ नेपालक एक प्रसिद्ध स्थलक रूपमे कायम अछि। योगी नरहरी नाथ ई ताल सँ पौराणिक कालक स्मरण करबैत किछ चिन्हसभ पत्ता लगाए ई ताल महाभारत काल पहिनिएसँ एक पवित्र तिर्थस्थलक रूपमे रहल बात बतौने छल ।

बिसहजारी ताल
                                               

बिसहजारी ताल

बिसहजारी ताल नेपालक चितवन जिलामे अवस्थित ताल तथा रामसार क्षेत्र छी । ई ताल चितवनक सदरमुकाम भरतपुरसँ ६ किलोमिटर दक्षिणमे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भितर अवस्थित अछि । ई तालकें २००३ अगस्तमे रामसार क्षेत्र घोषणा कएल गेछल ।

बौद्धनाथ
                                               

बौद्धनाथ

बौद्धनाथ Tibetan: བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། Wylie: bya-rung-kha-shor काठमाडौं, शहरक पूर्वी भागमे अवस्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप तथा तीर्थस्थल अछि । सन् १९७९ स बौद्धनाथ युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र रहल अछि । स्वयम्भूनाथ आर बौद्धनाथ काठमाडौक सबसे बेसी पर्यटकसभ आबैबाला स्थान मध्ये एक अछि ।

पाटन दरवार क्षेत्र
                                               

पाटन दरवार क्षेत्र

काठमाडौं उपत्यकाक प्रसिद्ध तीन शहरसभमेसँ पाटन सबसँ पुरान शहर अछि । प्राचीनकालमे ई युपग्राम, यल, मनिङ्ल, ललितपत्तन, ललितापुरी आदि नामसँ जानल जाइत छल । पाटन शहर बरदेवद्वारा स्थापना कराएल गेछल । पाटन दरबारक महत्त्वपूर्ण अङ्गसभमे सँ सुन्दरीचोएक छी । एतय नेवारी वास्तुकलाक अनुपम उदाहरणसभ देखल जा सकैत अछि।

चोभार
                                               

चोभार

चोभार काठमाडौं उपत्यकाएक पर्यटकिय स्थल छी । ई स्थानक दोसर नाम भूतखेल सेहो छी। अखन चोभार कीर्तिपुर नगरपालिकाम अवस्थित अछि । अहि ठाम हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापना भेछल । अखन बन्द अछि । एसियाक लम्बा गुफामध्येएक मञ्जुश्री गुफा छी । चोभार क्षेत्रसँ विश्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाक अवलोकन कर सकैत छी । चोभार.

Users also searched:

अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, नमप, कषतर, सरकषण, अपनमपसरकषणकषतर, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, षटरय, नकञज, शवप, शवपगषटरयनकञज, प्रदेश नं. १, परदश, लहर, मनत, मखयमतर, यजन, आरथक, परषद, मखयमन, परदशनकजलहर, मखयमनतथमनतपरषदकरयलयपरदशन, आरथकमलतथयजनमनतरलयपरदश, परदशनकमखयमतर, मनतरलय, परदशन, करयलय, नेपालक संरक्षित क्षेत्रसभ,

...

Jeevika in Nepali, Issue 10, 2067 New!.

आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २५ जना, २०७४÷०७५ मा २७ जना, २०७५÷०७६ मा ३८ जना र आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ देखि हाल सम्म ७ जना विदेशी पर्यटकहरुले भ्रमण गरेको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र. Munal Newsletter Push 2068.indd Bird Conservation Nepal. अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत झण्डै १६ प्रकारका जडीबुटी हरेक वर्ष निकासी हुने गरेका छन् भने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा अपि.

2076 9 27.pdf शंखरापुर नगरपालिका.

TAG. Tag: शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज. मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणासँगै ८० हजार लाभान्वित. शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज. मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणासँगै ८० हजार. Untitled Bagmati River Basin Improvement Project. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश, २०५२ मा तोकिए बमोजिम सो बिभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरु, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय,. Biodiversity Conservation And Wildlife Crime Control Resource. जुन शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको संरक्षित क्षेत्र हो। केही निर्देशनसहित निकुञ्ज प्रवेशद्वारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई पालैपालो प्रवेश.


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश १.

देवानगञ्ज गाउँपालिका,गाउँ. FAQs Complain Problems. Search form. Search. X. 9801451741 sandakpurrm​@ सन्दकपुर गाउँपालिका, गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय प्रदेश नं १, ईलाम, नेपाल. Search form. Search. Local Government Logo. गृहपृष्ठ परिचय. प्रदेश नं ३ का जिल्लाहरु. फाकफोकथुम गाउँपालिका, गाँउ. टेम्केमैयुङ गाउँपालिका नेपालको १ नं. प्रदेश भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम बाट करिब २८ कि मि पश्च्मिमा रहेको छ । यस गाउँपालिका रहेको स्थानलाई मध्यकालीन नेपालमा पूर्व ४​. प्रदेश नं १ का जिल्लाहरु. फेदाप गाउँपालिका, गाउँ. तथा १ नं प्रदेश सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक विदाको सूचना Read more about संवत २०७८ सालको लागि नेपाल सरकार तथा १ नं प्रदेश सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →